از آسیب‌های جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر ایرانی: گروه فراموش شده

هم میتونه وسواس باشه هم می‌تونه عالی‌گرایی (perfection) باشه. مدتی می‌شه که روی یک پست فارسی کار می‌کنم که به دادگاه شادی امین و آرشام پارسی می‌پردازه.… Read more “از آسیب‌های جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر ایرانی: گروه فراموش شده”