شادم٬ به وقت یک ترانه

شادم٬ به وقت یک ترانه

lحمدبخوان برایم تا با چرخشی ناگهانی دستانت را در دستانم بچرخانم. بخوان تا تو را بچرخانم. به‌چرخ تا چرخ گردون را بچرخانم. بخوان تا بخوانمت.
شانه‌ات را بالا بیانداز٬ همچون من. کمرت را آرام نگذار٬ همچون من. در صورتت اشوه گری کن٬ همچون من. با من٬ بر من٬ در من بخوان. برایم کمی ترانه بخوان تا شاد باشم.
برای محمد
شنبه 19 دی ماه سال 1388
کامنت های این مطلب در بلاگ اسکای:
فرشاد
شنبه 19 دی ماه سال 1388 ساعت 1:13 PM
طلوع طلایی طراوت طوبی طلایه دار طنین طریقت طیبان است.
http://eslamshahrg.blogfa.com/
درجواب:

–>
مهرشاد
شنبه 19 دی ماه سال 1388 ساعت 2:44 PM
غروب غم هایت را به هر قیمتی خریدارمچون طلوع شادی هایت را از ته دل آرزو دارم…قشنگ بود.راستی محمد کیه؟! هان؟ هان ؟ هان؟؟؟؟/
http://hayat-khalvat.blogfa.com/
درجواب:

–>

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s