حیاط خلوت: چند دقيقه با مهرشاد و شايان

حیاط خلوت: چند دقيقه با مهرشاد و شايان

حیاط خلوت: چند دقيقه با مهرشاد و شايان: “مهرشاد و شايان در حال رد شدن از خيابان هستند، شايان رو به مهرشاد مي کند و مي پرسد:’ يادم بنداز دوازدهم قسط موبايلم رو بدم’ مهرشاد: ‘يعني فرد…”

برای خواندن پست به وبلاگ همسرم (حیاط خلوت) بروید

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s