حیاط خلوت: چند دقيقه با مهرشاد و شايان

حیاط خلوت: چند دقيقه با مهرشاد و شايان

حیاط خلوت: چند دقيقه با مهرشاد و شايان: “مهرشاد و شايان در حال رد شدن از خيابان هستند، شايان رو به مهرشاد مي کند و مي پرسد:’ يادم بنداز دوازدهم قسط موبايلم رو بدم’ مهرشاد: ‘يعني فرد…”

برای خواندن پست به وبلاگ همسرم (حیاط خلوت) بروید