گاهی باید پذیرفت که تصمیم اشتباه هم می شود گرفت

گاهی باید پذیرفت که تصمیم اشتباه هم می شود گرفت

فکر نمی کردم یه وقتی برسه که من از لطف و برادری های دیگری شرمنده بشم. اونقدر از لطف داداش آرشم شرمنده هستم که دیگه نمی تونم فرصت برادری بهش بدم. خیلی برای من کرده و لطفش رو باید روزی جبران کنم. شاید اولین کسی باشه که این جوری مدیونش میشم. تا حالا من برای دیگران می کردم و بی پروا و پروانه وار برای دیگران بودم و همه مدیون من بودند و من دم نمی اوردم.
دیشب غم های تلنبار شده، آب شد اما موتکام رو خیس نکرد. سالی یک بار یه جا رو خیس می کنم. پارسال رکابی کرم رنگ تنم، قهوه ای شد. از خونه سرکوفت می خوردم و نمی تونستم فریاد بزنم من عاشقم، عاشق هم جنسم. وقتی تیشرت خیس و صورت آب منو دیدند، هر چهارتاشون تا نیم ساعت فقط سکوت گفتند. بعدش هم ماجرای تکراری ترحم برای من یتیم ترحم دیده.
آمپول درد داره، سوزن میره تو کونم، ب کومپلکس دوازده که نه! اما دگزا کمی درد داره. باید هم تقویت بشم هم این آنفلانزادی 11روزه رو بکشم. و هیچ آنتی بیو تیکی کمکم نمی کنه. دردی که از تنهایی آمپول کشیدن می کشم خیلی بیشتر از خود درد آمپوله. کاشکی یکی بیاد بریم آمپولم رو بزنم… .
شجاعت

شجاعت

زندگی یعنی تصمیم، هم! من تصمیمی می گیرم و اگر ادامه آن چیزی نباشد که باید می بود، نبوده. از کسی، چیزی، حرفی، کاری و… نمی ترسم. پس هروقت دلم بخواهد تصمیم می گیرم… و در بلاگ اعلام می کنم، هم! و اگر سرانجام تصمیم به هر علتی را بد بدانم، از آن منصرف می شوم… و در بلاگم اعلام می کنم، هم!
زندگی من، زندگی من است. به این معنی که اگر کسی در زندگی تصمیمی مشابه بگیرد و موفق باشد هیچ ربطی به من ندارد. اگر من در زندگی تصمیمی موفقیت آمیز بگیرم، هیچ ربطی به او ندارد. اگر هر کسی در هر زندگی تصمیمی بگیرد، هیچ ربطی به دیگری ندارد. پس مانند عقل کل ها به تحلیل در زندگی دیگران ننشینیم و زندگی خودمان را بکنیم. زمانی حق به جانب شویم که در تصمیم طرف مورد قضاوت قرار داده، بهترین را گرفته و انجام داده باشیم. شکست خورده حق اظهار نظر عمومی ندارد.
من منم، به سهم خودم در هر جامعه ای حقی دارم. سهم من از زندگی لبخند زدن، شکم سیر، مفید بودن و آزار ندادن موجودات دیگر است. این نظر من است و نظر من است! پس “من، شایان”هر کاری که بخواهم، کرده ام، می کنم، خواهم کرد.
پی نوشت: شخصیت پردازی را کردم. این هفته که می آید نه اما شاید از هفته آینده اش انتشار رمان “طبقه هفتم” هر شنبه در “هویت درون” آغاز شود. چارت فصل ها و بخش ها که تعین شد، نوشتن را آغاز می کنم.