امید

مادر خوبهمادر مهربونهمادر سختی کشیدهمادر دوست داشتنیههمیشه عاشق بچه اشهمن مادرم رو دوست دارمناراحتش می کنماما دوستش دارمهمه مادرها را دوست دارممادرها همه خوبنکاشکی همه مادر هاشون… Read more “امید”

من مخالف سر سخت پست با عنوان بلند هستم. اصلا چه معنی میده آدم به جای عنوان، اخبار یا یک پست رو بزاره تو عنوان پستش؟ ها؟! جلوه بلاگ ما بلاگری ها که عنوان پست رو هم تو لینک هامون می گزاریم خراب می کنه. اصلا کار کار این وردپرسی هاست. این ورد پرسی های برنامه ریزی کردند تا بلاگ ما رو بزنن زمین اما آن ها بدانند ما دست چوبی آن ها که در حریر مامی شده رو شناختیم

تقدیمینوشت تقدیم به خرمگس، سنگ، روده، موکت ،خیانت و استفراغ عزیز بخاطر این که خیلی خوبه، خیلی، خیلی خیلی خوبه. خیلی هااا! عزیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم!!! قبل از نوشت بلاگر… Read more “من مخالف سر سخت پست با عنوان بلند هستم. اصلا چه معنی میده آدم به جای عنوان، اخبار یا یک پست رو بزاره تو عنوان پستش؟ ها؟! جلوه بلاگ ما بلاگری ها که عنوان پست رو هم تو لینک هامون می گزاریم خراب می کنه. اصلا کار کار این وردپرسی هاست. این ورد پرسی های برنامه ریزی کردند تا بلاگ ما رو بزنن زمین اما آن ها بدانند ما دست چوبی آن ها که در حریر مامی شده رو شناختیم”