شروع دوباره

شروع دوباره

کدام پایان
کدام پایان را بر هویت درونم بیابم
هنگامی که تو شروع دوباره ی منی
احساس من عادی عادی نیست
طعم گی بودنم دیگر همان مزه را نمی دهد
اما هویت درونم تغییر نکرده است
تغیر هم نمی کند
اسیر عقل کلی در خود خواهی شده بودم
اما شاید عشق بی وصال بوده است
اما شاید عشق در مراجعه است
اما شاید بازی تمام شده است
حالا بازی تازه را شروع می کنیم
امروز
من و تو
با هم
یک رابطه
خلاف آنچه که دیگران یا در کلیشه ترکاندن ها می پیندارند
و یا خلاف آن چه دیگران در کمر به پایین می دانند
و یا حتی خلاف آن چه مانند اویی در بازی خود ساخته فرو می دهند
من و تو می خواهیم از چیزی لذت ببریم که دیگران درک نمی کردند
یا که باور نداشتند
و یا حتی به قهقه می گرفتند
امروز عصر
در زمستان خشک
خیابان شهید
من و تو رو به روی هم به موازات می رویم
من بعد از کل
تو بعد از خیلی
با هم شروع تجربه را دوباره تجربه می کنیم
با هم آزموده را دوباره آزموده می کنیم

4 thoughts on “شروع دوباره

 1. چند روز پیش داشتم فکر می کردم…
  هیچ کس شایان را به اسم”شایان یک احساس عادی” نمی شناسد
  هیچ کس شایان را به اسم” شایان طعم گی بودن” نمی شناسید
  همه مان
  تو برای ما همان
  “شایان هویت درون” هستی…
  واقعا” خوشحالم که باز به هویت درون برگشتی…
  اینجا رو دوست دارم…
  امیدوارم لحظه های زیبایی اینجا برای تو رقم بخوره…
  خوشحالم
  همین/

  Like

 2. Reblogged this on هویت درون و دیدگاه گذاشت:

  آزموده را آزمودن خطاست اما این طور که من ویران گرانه برخود هم میکنم اشتباست. شاید یک صبحانه یا شام، یک عبور با لبخند از خاطرات یا سلام گنگی در جمع پراکنده بهتر از بریدن و فحاشی و توهین باشد.

  Like

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s