همه چیز عادی است

همه چیز عادی است

اگه بعضی ها تو کونشون عروسیه…، بدونن همه چیز عادیه. من سوتی دادم و نه یکی-دو تا…، پشت سر هم…، خیلی هم بد بود. هر حرفی هم حقه منه…، هر فحشی هم حق منه. اون بهترینه و من در لحظه ای منفجرش کردم. ولی این که بعضی ها مستقیم و غیرمستقیم از من بخوان واکنش نشون بدم و منو تحرک کنن. دوستان عزیز… از من مطمئن باشید. من سوتی دادم، اما دیگه تکرار نمیشه. عروسی تو کونتون بگیرید. اما همه چیز عادیه. من در ذهنی که خودم منفی اش کردم مـُـردم و او باز تنها در خیال من با هم، می رقصیم…، شوخی می کنیم…، مست می شویم، حرف می زنیم… . من درخیالم ترش ترین نه های آب زرشکی را می چشم و او هیچ در خیال از من ندارد. پس همه چیز عادی است. بعضی از شما ها آتش بیار معرکه نشوید. 

One thought on “همه چیز عادی است

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s