عشق تو در قبرم پاییز بود

عشق تو در قبرم پاییز بود

[…] رو به بالا بود و
هفتت رو به بالا بود و
راهت ز من کج بود
عشق تو در […] پاییز بود
لیز بود…، پالیز بود…، پاییز بود…، لیز بود…
بالا شدم به جهان چو ندیدم اثری
بلوا شدم گاهی سر بر پا شدم
رویت هماره رو به
پاییز بود، لیز بود، پالیز بود، لیز بود
در دل آتش غم رخت، تا که خانه کرد
دیده سیل خون به دامنم بس روانه کرد
آفتاب عمر من فرو رفت و ماهم از افق چرا سر برون نکرد
هیچ صبحدم، نشد فلک چون شفق زخون دل مرا لاله گون نکرد
ز روی مهت جانا پرده برگشا
در آسمان مه را منفعل نما
به ماه رویت سوگند که دل به مهرت پابند به طره ات جان پیوند
قسم به زند و پازند به جانم آتش افکند فراق رویت دلبر
بیا نگارا جمال خود بنما…
ز رنگ و بویت خجل نما گل را…
رو در طرف چمن بین بنشسته چو من
دل خون بس ز غم یاری غنچه دهن
[…] رو به بالا بود و
هفتت رو به بالا بود و
راهت ز من کج بود
عشق تو در […] پاییز بود
لیز بود، پالیز بود، پاییز بود، لیز بود
بالا شدم به جهان چو ندیدم اثری
بلوا شدم گاهی سر بر پا شدم
رویت هماره رو به
پاییز بود، لیز بود، پالیز بود، لیز بود
هفتت

از محسن نامجو
با تشکر از تهران موزیک
خارج از پست: اون جایی که متوجه شعر ترانه نشدم رو با (…) خالی گذاشتم. ولی دوست دارم فکر کنم محسن نامجو داره می گه:
عشق تو در قبرم خالی بود
و برای من تصنیف تاج اصفهانی مهمه که میانه ترانه خودش خونده. تصنیف آتش دل که در ابوعطا اجرا شده.

One thought on “عشق تو در قبرم پاییز بود

  1. ازش خوشم نمیاد
    نه تقصیره منه نه تقصیره اون …
    مال من موزیک وتنطیم مهمه , دست خودمم نیست , این جوری بزرگ شدم ولی این از قصد گند می زنه به آهنگ … فقط شعراش قشنگند …
    بوسسس داداشی … بوسسس

    Like

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s