هر هر هر هر

هر هر هر هر

«من از وبلاگ قبلیم اومدم اینجا تا دیگه توی گوگل ریدری که (…) درست کرده نباشم. اصلا هم دوست ندارم دوباره پام به اونجا باز بشه» این جمله از وبلاگ محدوده سفید در پست «جنگ و دعوایی دوباره» است.
آرش، نویسنده وبلاگ محدوده سفید در این پست از ضرورت وحدت جامعه دگرباش و دوری از تنش ها سخن گفته بود.

پست بعدی وبلاگ محدوده سفید در خروجی ریدر ال.جی.بی.تی آر.اس.اس آمد.

شما چی فکر می کنید؟

این پست از بازنشر در وبلاگ پسر بازیابی شده است!

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s