آرام آرام باز خواهم گشت

آرام آرام باز خواهم گشت

وقتی هویت‌درون رو می‌خونم حلاوتم برای برگشتن زیاد می‌شه. شاید خیلی گفتم می‌رم، نمی‌نویسم، جایی دیگه دنبالم کنید و… اما هرگز از هویت درون دست نکشیدم. وبلاگی که با ایده‌لوژی شروع شد و همون ایده‌لوژی تا همین لحظه باقی مونده. من هنوز هم به خودم می‌بالم به خاطر ثباتی که از دست ندادم. پایداری در عقاید اخلاقی، رویکرد سیاسی و مسئولیت پذیری برای جامعه خودم

هویت درون آینه منه و هرگز دوست نداشتم خودم رو سانسور کنم. این رویکرد رو از خودشیفتگی درمورد اخلاقم اوردم. هیچ شکی نیست من هم اشتباه می‌کنم اما درباره آسیب زدن به کسی… خوب من واقعا از طرف خودم به دیگران  آسیبی ندیدم. بازهم از این تریبون اعلام می‌کنم اگر کسی از طرف من آسیبی دیده بهم بگه تا ضمن معذرت خواهی رفتار خودم رو به شکل انسان دوستانه‌ای تغییر بدم! تغییری که از آسیب زدن‌های بعدی جلوگیری می‌کنه. آسیب‌هایی که شاید متوجه‌اش نبودم. البته اتهام بوده و افراد کمی که به شکل ناشناس اتهام زدند هرگز مصداقی حرفی نزدند. تمام ظاهر یک اتهام هم از جمع بستن‌ها و بی‌پایه بودن‌های اون مشخصه و جای توضیح نداره. اینا رو اگه الان دارم می‌گم به خاطر خوندن این پستم بود. دلم برای اینجوری نوشتن خیلی خیلی تنگ شده و دوست دارم دوباره همین طوری و همین جا بنویسم. البته که ایده‌لوژی من نه این که ایده‌آلیست باشم و ماتریالیست‌ها دشمن من اما واقعا مخالف‌های جدیدی همیشه داشته.

توجه کنید این پست در سرویس بلاگر از هویت درون منتشر شده اما نسخه پشتیبان اون در وردپرس باقی مونده. متاسفانه آخرین فایل پشتیبان هویت درون از بین رفته اما سعی می‌کنم برای بازگشتم که در سرویس وردپرس خواهد بود تمام پست‌ها را بازیابی کنم. این تابستون خیلی خیلی خوب هستم.

بووووو…

س!

عشق یا بازی؛ ایثار یا خودخواهی ؟

نوامبر 10, 2010 بدست شایان

تو مال منی. من حق دارم با تو باشم. من می خوام تا آخر عمر با تو باشم. تو حق نداری این کار رو بکنی. تو حق نداری بدون من باشی. بیا با هم باشیم. دوست ندارم به جز من با کس دیگه ای باشی. اگه با من نباشی من خودمو می کشم. بدون تو من می میریم. من عاشقتم، تو عاشق نشدی، می فهمی عشق یعنی چی؟ تو رو خدا با هم باشیم. بدون تو لحظه ای نمی تونم باشم. من تو رو
بخاطر خودت می خوام، باید با من باشی!
**********
تو احساس پاک منی. تو حق انتخاب داری. من شادی و خوشبختی تو رو همیشه می خوام. تو می تونی هر کاری که دلت می خواد بکنی. بدون من شاد باش، همین. خواهش می کنم منو انتخاب کن. اگر منو انتخا نکردی، اما شاد باش. بدون تو زندگی برام سخت می شه. من به تو علاقه مندم و دوستت دارم. به همون دلیلی که من تو رو می خوام، تو می تونی منو نخوای. چطور می تونم ایدآل تو باشم؟ منو کمک کن تا بهترین برایت باشم. من تو رو بخاطر خودت دوست دارم، شادی تو شادیه منه، از زندگیت لذت ببر.
نجابت

نجابت

نجابت: ﺭژﻩ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻛﻮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻏﺮﺏ ﺍﺳﺖ 

ﻓﺎﺭﺱ: ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠــﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﭘﺎﻳــﻰ ﺭژﻩ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎﺯﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﻣﻘﺎﻣــﺎﺕ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﭘﻴــﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﺣﺘﻰ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺍ ﻃــﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣــﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﺭژﻩ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﻋﺪﻡ ﺩﺭﻙ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗــﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷــﻰ ﻣﻠﺖ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣــﺎﺕ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺁﻥ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﻭ ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 70 ﺳﺎﻝ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺷﻮﺭﻭﻯ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺧﺪﺷﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺩﻳﻨﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﺪ. ﻧﺠﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ: ﺭژﻩ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻣﻞ ﭼﺮﻛﻴﻦ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﺪ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻛﻨﺘــﺮﻝ ﺁﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ. ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻤﺴــﺎﻳﮕﻰ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟــﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺭژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴــﺘﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴــﻞ ﺭژﻩ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻏﺮﺏ ﺑﻠﻜــﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.