سپاس و پیشنهاد سپاس

سپاس و پیشنهاد سپاس

هفده می سال پیش علی همدانی در گذارشی با عنوان «همجنسگرایی اینجا و آنجا» به زندگی اردلان یک همجنسگرا ساکن لندن پرداخت. امسال نیز او در گذارشی از ترکیه روزهای آخر زندگی کیارش، پناهجوی همجنسگرا را در این کشور به تصویر کشید. گذارشی که از درد و رنج همجنسگرایان ایرانی می گوید و پایان خوشی دارد که حس گمشده‌ی امید را به جامعه همجنسگرایان ایرانی نمایان می‌کند. البته من لینک این گذارش را در سایت بی‌بی‌سی فارسی ندیدم اما ناجیه غلامی گوینده خبری امروز بی‌بی‌سی فارسی از برنامه یک ساعته رادیویی و گذارشی بر روی سایت خبرداده بود. در بخش‌های بعدی خبر این تلویزیون فارسی زبان یا فردا در تکرار برنامه‌های تلویزیون این گذارش را ببینید. از همین جا مجددا از علی همدانی تشکر می‌کنم. من با نوشتن یک ایمیل به بی‌بی‌سی فارسی به خاطر سیاست‌های بشردوستانه و توجه اونها به موضوع اقلیت‌های جنسی تشکر کردم. پیشنهاد می‌کنم شما هم برای بی‌بی‌سی ایمیل بزنید و تشکر کنید و از نوبت شما هم بخواهید برنامه‌ای با موضوع ما بگذارد

17می روز مبارزه با همجنسگرا هراسی/ستیزی

گرامی باد 

خارج از پست: به زودی سه پیشنهاد درمقابل فعالیت های مجازی ضد همجنسگرا هراسی/ستیزی مطرح می‌کنم. امیدوارم حرکت‌های فرهنگی بچه‌های تازه نفس و خوش فکر ما گام‌های مهمی در رشد فرهنگ همجنسگرا پذیر جامعه ایرانی بردارد
درود :دی

2 thoughts on “سپاس و پیشنهاد سپاس

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s