سپاس و پیشنهاد سپاس

هفده می سال پیش علی همدانی در گذارشی با عنوان «همجنسگرایی اینجا و آنجا» به زندگی اردلان یک همجنسگرا ساکن لندن پرداخت. امسال نیز او در گذارشی از ترکیه روزهای آخر زندگی کیارش، پناهجوی همجنسگرا را در این کشور به تصویر کشید. گذارشی که از درد و رنج همجنسگرایان ایرانی می گوید و پایان خوشی…