آی اس آی

آی اس آی

موئسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information) با تمرکز بر میزان علمی مقالات مرجعی برای درک درست تحقیقات علمی است. این موئسسه در مقابل تعاریف شفاهی قرار دارد. تعریف شفاهی یعنی من نظریه خام خودم را در جمع فرد یا افرادی بیان می‌کنم. مثلا بگویم همجنسگرایی به دلیل رفتار نامناسب خانواده شکل می گیرد. باتوجه به شخصیت من و البته قدرت بیانم، شما مطلب غیر علمی مرا می پذیرید و آن را به عنوان یک مرجع و رفرنس قبول می‌کنید. از طرف دیگر این موئسسه درمقابل تحقیقات علمی با بنیه کم نیز ایستادگی می کند. مثلا در دانشگاهی از بورکینوفاسو یک مقاله تهیه می‌شود و در مجله‌ای به چاپ می‌رسد. هیچ تضمینی برای صحت این تحقیقات وجود ندارد. این موئسسه سالانه با امتیاز دهی به مجلات علمی میزان اعتماد ما به تحقیقات صورت گرفته و مقالات متشر شده را مشخص می‌کند. برای ترجمه مقاله یا تهیه مطلب درباره موضوع خاص علمی حتما به فاکتور تاثیر (impact factor) و فهرت مجلات آی اس آی توجه کنید. از طرف دیگر به سراغ مراجع معتبر برویم. مثلا برای جستجو مطلب پزشکی معتبر می‌توانیم در موتور جستجوی پاپ مد (PubMed) به دنبال‌اش بگردیم. این موتور جستجو از طرف «مرکز ملی اطلاعات بیولوژی در کتابخانه ملی پزشکی آمریکا» مدیریت می‌شود و اعتبارش از آنجا می‌آید.

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s