متن سکوت من

متن سکوت من

دلم قلمرو جغرافياى ويرانى است
هواى ناحيه ما هميشه بارانى است

دلم ميان دو درياى سرخ مانده سياه
هميشه برزخ دل تنگه پريشانى است

مهار عقده آتشفشان خاموشم
گدازه هاى دلم دردهاى پنهانى است

صفات بغض مرا فرصت بروز دهيد
درون سينه من انفجار زندانى است

تو فيض يك اقيانوس آب آرامى
سخاوتى، كه دلم خواهشى بيابانى است!

قیصر امین پور

5 thoughts on “متن سکوت من

  1. خوبی شایان جان؟
    داداشی گلم معذرت من به جا نیاوردم، اگه امکان داره به صورت پیغام خصوصی معرفی کنی؟ توی وبلاگ ما هم کامنت گذاشته بودی

    قلم زیبایی داری

    Like

  2. من قیصر رو زیاد دوست ندارم چون شعرش عامیه. سلیقه من به شاملو نزدیکتره.

    Like

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s