این من ِ به باد می‌د َد

این من ِ به باد می‌د َد

خیلی سال پیش وقتی برای اولین بار فیلم سوته دلان علی آقای حاتمی رو تماشا می‌کردم به یک باره اون میزانسن ایرانی با صدای پریسا مو رو بر تنم راست کرد. هنوز که هنوزه با شنیدن این ترانه مو به تنم راست میشه و از خودم بی خود می‌شم. این ترانه رو با شما به اشتراک میزارم و امیدوارم موهای شما هم سیخ بشه :دی :پی

خارج از پست: کارگر رنگ‌کار یکی از دوستانم از پنجره دختر همسایه رو می بینه که روسریش رو درمیاره و در حالی که باد زلف اون رو رها کرده بود و در هوای اتاق دختره می‌رقصونده با همان لحجه شیرین قزوینی و صدای بلند می‌گه: «این من ِ به باد می‌د َد»

الا ای پیر فرزانه با صدای پریسا

دانلود کنید

One thought on “این من ِ به باد می‌د َد

  1. ما که همینطوریش با این وضع مملکت هردقیقه یه اتفاقی می افته که مو به تنمون سیخ بشه دستت درد نکنه 😛

    Like

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s