فصلی تازه از فعالیت دگرباشان ایرانی

در این شب که نه ندایی می‌رسد و نه چراغی روشن است تا راه ماها ادامه پیدا کند «من مثل تو» به جبران تمام نبودن‌های فعالان جامعه دگرباش برمی‌خیزد. گروهی از وبلاگنویسان دگرباش برای جامعه خود دست به انتشار فصل‌نامه‌ای زده‌اند که نیاز امروز همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان ایرانی است. به امید روزی که ماه‌نامه، هفته‌نامه و روزنامه الکترونیکی برای تامین نیاز‌ واقعی جامعه دگرباش راه‌اندازی شود.

صفحه فیسبوک فصل‌نامه من مثل تو

وبلاگ  فصل‌نامه من مثل تو

Published by

شایان Shayan T

Driven from hometown; person of colour at new home. An Iranian Canadian Gay blogger who lives in Toronto, Canada and study media. From December 2009, I began to write about who I am and I shifted to some gay community activity. I forced to leave my hometown and for about three years I was a refugee in Turkey. Now I am a newcomer who tries to find Canada as a new home.

One thought on “فصلی تازه از فعالیت دگرباشان ایرانی”

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s