وقتی دلت شکست

وقتی دلت شکست

وقتی دلت شکست
تنها و بی‌هدف
شب پرسه میزنی
از هر کدوم طرف
روزای خوبتو انکار میکنی

این واقعیتو تکرار میکنی
اطرافیانتو
از دست میدیو
افسرده میشیو
از دست میریو

دور خودت همش
دیوار میکشی
افسوس می خوری…

سیگار میکشی
تن خسته ای ولی
خوابت نمیبره
این حس لعنتی
از مرگ بدتر
دل می کنی ازین
دل میبری ازون
یک اتفاق تلخ
افتاده بینتون
میبری از همه
از هر کسی که هست
این حال و روزته
وقتی دلت شکست

دانلود

2 thoughts on “وقتی دلت شکست

  1. دور خودت همه اش دیوار می کشی افسوس می خوری…

    سیگار می کشی تن خسته ای ولی

    خیلی ناراحت می شم وقتی که توی فیلم و داستان و شعر و… وقتی که طرف عصبی یا افسرده می شه، به مواد دخانیات، مخدر و مست کننده ها پناه می بره!
    و خودش رو آسیب پذیرتر و ناتوانتر می کنه.

    Like

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s