عصرجدید

عصرجدید

ما
در عصر احتمال به سر می بریم
در عصر شک و شاید
در عصر پیش بینی وضع هوا
از هر طرف که باد بیاید
در عصر قاطعیت تردید
عصر جدید
عصری که هیچ اصلی
جز اصل احتمال، یقینی نیست

اما من
بی نام تو
حتی
یک لحظه احتمال ندارم

چشمان تو
عین الیقین من
قطعیت نگاه تو
دین من است

من از تو ناگزیرم
من
بی نام ناگزیر تو می میرم

قیصر امین پور (اسفند67) از «آینه های ناگهان» (دفتر اول)

پیوست به پست: دکتر قیصر امین پور، شاعر و روزنامه نگار خوزستانی، متولد دوم اردیبهشت 1338 بود. او از سال67 تا82 سردبیری مجله سروش نوجوان را بر عهده داشت. از مهمترین مجموعه اشعار او می توان به «گل ها همه آفتابگردان اند» و «آینه های ناگهان» اشاره کرد. «دستور زبان عشق» آخرین کتاب ایشان است. وی در هشتم آبان86 درگذشت.

خارج از پست: یک شنبه که امتحانم رو بدم میام به همه بلاگرا سر میزنم و کامنت میدم و رو بوسی می کنیم و اینا… (من بلد نیستم انتقاد نکنم، سیلی خوردن نگی گفتی :دی).

بووووووووس

2 thoughts on “عصرجدید

  1. به به اقا شايان ميخوان تشريف فرما بشن…من برم بلاگم و يه جارو بزنم شيريني و چايي هم اماده كنم واسه مهمونم…:)))

    قيصر امين پور رو خيلي دوست دارم…زيبا بود…
    بوسسس

    Like

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s