آیا ما خود را زایمان می کنیم؟

آیا ما خود را زایمان می کنیم؟

در شماره دوم از دو ماه‌نامه اقلیت (آبان و آذر91) مساله آشکارسازی (Coming out) را مانند بیان بارداری از سوی یک مادر تشبیه کردم.

احساس بیان اقلیت بودن شاید شبیه بیان «بارداری» از سوی یک مادر است. مادری که تازه متوجه وجود یک فرزند درون میشود و امانت دار یک زندگی تازه و جدید است. او همه را خبر می‌کند تا از احساس زیبایی که دارند با خبر شود. همان حس زیبا را یک دگرباش نیز دارد. او دنیا را متفاوت می‌بیند، احساسات پررنگی دارد و نسبت به دیگران خودش را متفاوت دیده است. این ها همه باعث افزایش میل یک اقلیت جنسی میشود تا از آن چیزی که دیگران درباره او نمی‌دانند بگوید و دیگران او را کشف کنند

نظر شما چیست؟ آیا یک دگرباش با هر بار آشکارسازی، خود ِ پنهان و درونی‌اش را زایمان می‌کند؟ آیا به راستی احساس دگرباشان پس از یک آشکارسازی موفق مانند مادری است که بارداری اش را به کسی گفته؟ مقاله «زایمان خویش» را در صفحه 23 شماره دوم اقلیت بخوایند.

برای دانلود شماره دوم مجله اقلیت اینجا کلیک کنید

پیوست به پست: شماره یکم دوماه‌نامه اقلیت را از این لینک دانلود کنید. همچنین از وبلاگ اقلیت و برگه فیسبوک اقلیت بازدید کنید.

خارج از پست: بعد از چند سال قالب نوشتاری وبلاگم تغییر کرده. پست اول میاد مثل همیشه و بعدش یک پیوست می خورده که حتما مربوط به پسته. در آخر هم پی‌نوشت هایی که مربوط به پست نمیشن به عنوان «خارج از پست» اضافه میشه. خیلی از این فرم راضی ام و احساس خوبی دارم.

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s