الان (6)

الان (6)

دوست دارم فرصتی پیدا کنم تا به ویلاگ بچه‌ها سر بزنم و بشینم بخونم و براشون کامنت بدم. اما اشکالی نداره همین جا میگم به یاد همه هستم و شاید شهریور سرم خلوت تر بشه و بتونم دید و بازدیدی داشته باشم.

این روزها به خاطر موضوع پرونده ویژه اقلیت (روزملی) کلی خاطره و موضوع قبلی و قدیمی داره برام زنده میشه. آرشیو من از اتفاقات اون روزها پره. تقریبا همه‌ چیزها رو ثبت کردم. این که آدم بخواد بی‌طرفانه نگاه کنه خیلی سخته ولی دارم سعی میکنم با این نوع نگاه به مساله یک آسیب شناسی از حرکت جنبشی که ناخواسته صورت گرفته داشته باشم. منتظر شماره ششم باشید که آخر مرداد میاد بیرون.

پیوست به پست: https://homosexualman.wordpress.com/2010/07/page/4/

خارج از پست: دوست دارم توی هویت درون شروع کنم به گذاشتن پست‌های انگلیسی اما زبانم به ویژه در تایپ ضعیفه! در نتیجه به زودی این کار رو شروع میکنم و به همه پیشنهاد میدم اگر میتونند ویلاگ انگلیسی داشته باشند تا خارجی ها با زورمرگی های همجنسگرایان ایرانی آشنا بشوند