اعدام تروریست و ترور اعدامی

تو از آیین انسانی چه می‌دانی، چه می‌دانی؟ اگر جان را خدا داده است، چرا باید تو بستانی؟ این پرسشی‌ست که فریدون مشیری سروده و محمدرضا شجریان به هنگام اعتراضات قانونی به کودتای انتخاباتی بهار 88 خوانده بود. از همان موقع این استدلال که «اگر جان را خدا داده است، چرا باید تو بستانی؟» برای…