نخستین نوروزی که در غربت گذشت

نخستین نوروزی که در غربت گذشت

یک زوج لزبین، یک زوج گی، یک زوج استریت، همخانه‌ام و اسکایپ حسن و پژمان از مغازه، این بهترین شکل تحویل سال بود که باز اتفاقی بهترین اتفاق افتاد. این آغاز نوید بخش هیجان و انرژی و تنوع برای سال 1393 است.

اما 93 هرگز 92 نخواهد شد، 93 شبیه 91 اما با توان و تجربه بیشتر می‌شود. امسال سال سفر است، از نزدیک تا دور، امسال در آسمان و زمین و دریا در عبور خواهم بود. امسال سال سختی است و سخت تر از آن 94 که هرچه 93 قوی تر باشم 94 را آسان‌تر پشت سر میذارم. امسال سال جبران کارهایی‌ست که باید قبل از این انجام می‎دادم. اگرچه سال پیش سال ِ مار بود اما امسال باید بیشتر به خودم برسم. همه فاکتورها، آلترناتیوها، گزینه‌ها محیاست تا سال سخت اما موفقیت آمیزی پشت سر بذارم و برای چالش‌های بزرگ 94 آماده شوم.

پیوست به پست: نوروز رو با این ریمیکس عالی شاد بودم و رقصیدم.

 

خارج از پست: نوشتن و پاک کردن کار بدیه! لعنت به من که همین اول سال حرفمو خوردم، ولی این طور نمی‌مونه.

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s