چند پاراگراف کوتاه

چند پاراگراف کوتاه

درک میکنم ما آدم ها برای اعتماد کردن به همدیگه نیاز به زمان داریم تا شناخت بهتری نسبت به هم پیدا کنیم.
رک بودنم رو اونقدر دوست دارم که دوست ندارم به خاطر سکوت یا گذشتن از اصول محبوب باشم.
اما دوست داشتم و دارم همیشه قابل اعتماد بوده و باشم. نمی دونم چقدر موفق بودم ولی در این مسیر حرکت کردم و می کنم.
همه آدم ها رو دوست دارم و زیبایی آدم ها رو برجسته تر از بدی و بداخلاقیشون می بینم. همدیگه رو دوست داشته باشیم و مهربونی رو از یاد نبریم.
ممکنه این آخرین پست من باشه یا آخرین باری باشه که پست منو می خونید، زلزله، تصادف، حمله یک مهاجم و… می تونه ما آدم ها رو از هم بگیره. وقت برای مهربونی کمه، دوست داشتن زیباست.
پیوست به پست: قبرستان دنیزلی

image

خارج از پست: از اپ اندروید وردپرس کمال تشکر و سپاس رو دارم!

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s