نخستین نوروزی که در غربت گذشت

نخستین نوروزی که در غربت گذشت

یک زوج لزبین، یک زوج گی، یک زوج استریت، همخانه‌ام و اسکایپ حسن و پژمان از مغازه، این بهترین شکل تحویل سال بود که باز اتفاقی بهترین اتفاق افتاد. این آغاز نوید بخش هیجان و انرژی و تنوع برای سال 1393 است.

اما 93 هرگز 92 نخواهد شد، 93 شبیه 91 اما با توان و تجربه بیشتر می‌شود. امسال سال سفر است، از نزدیک تا دور، امسال در آسمان و زمین و دریا در عبور خواهم بود. امسال سال سختی است و سخت تر از آن 94 که هرچه 93 قوی تر باشم 94 را آسان‌تر پشت سر میذارم. امسال سال جبران کارهایی‌ست که باید قبل از این انجام می‎دادم. اگرچه سال پیش سال ِ مار بود اما امسال باید بیشتر به خودم برسم. همه فاکتورها، آلترناتیوها، گزینه‌ها محیاست تا سال سخت اما موفقیت آمیزی پشت سر بذارم و برای چالش‌های بزرگ 94 آماده شوم.

پیوست به پست: نوروز رو با این ریمیکس عالی شاد بودم و رقصیدم.

 

خارج از پست: نوشتن و پاک کردن کار بدیه! لعنت به من که همین اول سال حرفمو خوردم، ولی این طور نمی‌مونه.