امیال ما و تاثیر ما

امیال ما و تاثیر ما

اگر فکر بکنیم می‌توانیم اعتراض خود را با یک حرکت هنجار شکنانه به گوش گروهی که به آنها معترضیم برسانیم، بهتر است به این نیز فکر کنیم که این اعتراض آیا و چه تاثیری در روند مورد اعتراضی ما می‌گذارد؟ وقتی ایده‌ای به ذهنمان می‌رسد بهتر است جوانب کارمان را بسنجیم و تا جایی که به ذهنمان می‌رسد به واکنش‌ها و تاثیرگذاری‌ها فکر کنیم. مثلا اگر یک روز را به عنوان روز خودمان صرفا برای شادی تعیین می‌کنیم یا یک کمپین را ترجمه و کپی می‌کنیم با خودمان فکر کنیم آیا ممکن است فردی با هر نیتی سعی به برگذاری اجتماعی در پارک لاله کند یا در مقابل سکوت نکردن نوجوان ایرانی او اقدام به آشکارسازی خطرناک نمی‌کند؟ در صورت اتفاق افتادن چنین مواردی ما چه مسئولیت‌هایی داریم؟ در مقابل رفتارهای پر خطری که از ایده‌های نابهنجار کرده‌ایم چه اقدام پیش‌گیرانه‌ای می‌توانستیم داشته باشیم؟

شاهین نجفی و گروه‌اش تن خودشان را عریان می‌کنند که به نظام پارانوئید و ضد اروتیک جمهوری اسلامی در برخورد نادرست با زندانیان اعتراض کنند. این عریانی به دلیل عریانی، موضوعی می‌شود که توجه عامه مردم ایران را جلب می‌کند اما واکنش این مردم به لختی یک گروه موسیقی چیست؟ آیا فریاد مظلومیت زندانیان را منتقل می‌کند؟ آیا به جامعه پارانوئید ایران حس دفاع از حقوق زندانیان را می‌دهد یا آن‌ها را نسبت به ادامه این روند مسمم می‌کند؟ به قول آقای جلایی پور لج ملی باعث پیروزی حسن روحانی در انتخابات شد، آیا ملتی که با لج بازی تصمیم برای سرنوشت خود می‌گیرند در واکنش به رفتار نابهنجاری تلافی آن را بر سر همان مظلومان در بند خالی نمی‌کنند؟

مادامی که جامعه خودمان را به درستی نشناسیم در اجرای ایده‌های اعتراضی و مدنی خودمان به اشتباه می‌افتیم. اگر گروه فمن در اروپا اقدام به عریانی می‌کند، زنانی هستند که جامعه پیشرفته خود را به چالش می‌کشند. نمونه برداری از ایده‌هایی که در جوامع پیشرفته اجرا می‌شود نه تنها کار را بهتر نمی‌کند، بلکه ما را از چاله به چاه می‌اندازد. امیال و آرزوهای ما نباید دست مایه به خطر افتادن فرد یا فرادی شود و باید پیش از اجرای طرح‌هایی که ما را شاد می‌کند به واکنش‌هایی که در جامعه نسبت به گروه همراه دیده می‌شود کمی، مقداری، اندکی، فکر کنیم.

پیوست به پست: فیلم لخت شدن شاهین نجفی و گروه‌اش در کنسرت تورنتو

خارج از پست: دقیقا این روزها به زمان بیشتر نیاز دارم و 14ساعت کار اجازه نمی‌دهد. 2ساعت رفت و برپشت و 12 ساعت کار کردن آن‌هم هفته‌ای یک در میان شب کاری!

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s