به نام تو، میهن

به نام تو، میهن

کارگران ِ ترک ِ همکارم با طعنه می‌گفتند ایران صفر آرژانتین بش (پنج)  و من از پیروزی پنج بر صفر مقابل آرژانتین می‌گفتم و آنها می‌خندیداند. دیشب وقتی مردان ِ سرزمینی که ترک‌اش کردم در زمین فوتبال، مردانه جنگیداند، کار ِ سیاه می‌کردم و امروز که هنوز دیروز را با خوابم تمام نکرده‌ام از این غیرت و مردانگی صورتم سراسر خیس شده.

از باخت شادمان نیستم، اصلا حسی به نتیجه و شانس صعود و قدرت تیم کیروش ندارم، بلکه از دریبل مسعود، هد ِ گوچی، پنالتی که روی اشکان شد، کلین‌شیت‌ ِ 180دقیقه‌ای حقیقی و سایر لحظه‌های حساسی که دقایلی پیش دیدم پر از غرورام.

درود بر پسران ِ پارسی که این‌گونه سربلندمان کردند.

پیوست به پست: خلاصه بازی ایران و آرژانتین در بیستمین دوره‌ی جام‌جهانی، برزیل +

خارج از پست: نمی‌خواهم تکرار ِ اشتباه ِ بلاتکلیفی باشم.

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s