مرگی که متاثرام کرد

مرگی که متاثرام کرد

نمی‌تونم خودم رو درک کنم. در صفحه اول سایت بی‌بی‌سی فارسی کلی خبر بد هست ولی خبر درگذشت رابین ویلیامز واقعا ناراحتم می‌کنه. این همه آدم بی‌گناه کشته میشن اما خبر بازیگری که دوست‌اش دارم منو متاثر میکنه. به مردن بی‌گناهان عادت کردم یا خاموشی ستاره‌ها تاثیرگذارتر است؟

پیوست به پست: خبر درگذشت رابین ویلیامز 

خارج از پست: همین الان دارم ترانه بی‌بی‌بی‌بی‌سی جان شاهین که تازه منتشر شده رو گوش میدم.

2 thoughts on “مرگی که متاثرام کرد

  1. مرگ رابین ویلیامز خیلی ناراحت کننده بود. نه به خاطر ستاره بودنش. به خاطر خاص بودن و دوست داشتنی بودنش.

    Liked by 1 person

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s