لعنت به خاطرات

لعنت به خاطرات

ای کاش لب ِ تشنه هرگز به سراب نرسد، ای کاش تصویر برگه‌ای در چشم سیاح خراب نشود. درد و امان و لعنت بر خاطرات ِ یک سراب، وقتی می‌فهمی تمام آن چه دیدی کویر ِ شن بود که تو را بلعید.

 

پیوست به پست: حرفت حرف من

 

خارج از پست: ندارد.

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s