گزارش تصمیمات ِ لحظه‌ی 14 (8)

گزارش تصمیمات ِ لحظه‌ی 14 (8)

در این هفته که گذشت دوباره شروع به زبان خواندن کردم. البته مدت خیلی کمی بود طوری که دو نمره بیشتر نمی‌گیرم اما میتونه نشانه‌های مثبتی داشته باشه. همین طور به شکل کاملا اتفاقی 3ساعت ورزش کردم که در مقابل ده ساعت مورد انتظار می‌تونه نمره سه رو بگیره. فیلم دیدن در این هفته نمره‌ای بالاتر از ده میگیره و هنوز هم سر ِ حرف خودم درباره سیگار هستم. در مجموع معدل عملی کردن تصمیمات ِ لحظه چهارده‌ام در هفته‌ی آخر اکتبر نمره قبولی 5.1 بود. این میتونه شروع دوباره از تصمیمی باشه که باید در هفته از پنج پایین‌تر نیاد.

پیوست به پست: پست ِ تصمیمات لحظه‌ی 14: الان (14)

خارج از پست: بالاخره دوباره موتور پست‌گذاریم راه افتاد.

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s