گزارش تصمیمات ِ لحظه‌ی 14 (10)

گزارش تصمیمات ِ لحظه‌ی 14 (10)

ده هفته گذشته و دستاوردام ده هفته زندگی بدون دخانیات، اضافه وزن و زبانی که بهتر از این ده هفته پیش بوده، هست. این هفته که گذشت تونستم دو ساعت کتاب بخونم که بعد از مدت‌ها عالی بود. همین طور سه ساعت زبان خوندم اما ورزش نکردم و سه فیلم بیشتر ندیدم. میشه گفت پیشرفت‌های خوبی در بخش‌هایی که انجام نمی‌دادم داشتم اما در بخش سیگار، یک‌شنبه با پیپ ِ یکی از دوستان دودی به ریه رسوندم و همین طور با دیدن سه فیلم یکی از ضعیف‌ترین هفته‌ها در فیلم دیدن رو پشت‌سر گذاشتم.  البته قرار نبود قلیون و پیپ نکشم اما دخانیات، دخانیاته!

به هر حال در مجموع با معدل 4.6 تلاش خوبی برای در اومدن از رفوزگی کردم. امیدوارم هفته آینده بیشتر از پنج ساعت کتاب، بیشتر از پنج فیلم و حتما روزی نیم ساعت ورزش کرده باشم. قطعا سیگار نمی‌کشم اما امیدوارم هفته آینده بتونم ده ساعت زبان بخونم.

پیوست به پست: پست ِ تصمیمات لحظه‌ی 14: الان (14)

خارج از پست: بازم نتونستم ساکت بشینم و کاری برای جامعه‌ام نکنم، می‌دونم آخرش با این‌ کارهام به خودم آسیب می‌زنم. 😦

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s