گزارش تصمیمات ِ لحظه‌ی 14 (13 و 14)

گزارش تصمیمات ِ لحظه‌ی 14 (13 و 14)

سه ماه از تصمیات لحظه چهارده گذشته و گزارش‌ها هر دو هفته یک بار شبیه هم شده. متاسفانه در دو هفته گذشته زبان نخواندم، ورزش نکردم و سه فیلم بیشتر ندیدم. تنها رخداد خوب، خواندن بیش از ده ساعت کتاب و کتابچه بود. در دو هفته آینده نیز مجبورم چند گزارش، مقاله و کتاب و کتابچه دیگر هم بخوانم. هنوز در ترک سیگار هستم پس 4.7 معدل اجرایی شدن تصمیمات در این دو هفته بود.

پیوست به پست: پست ِ تصمیمات لحظه‌ی 14: الان (14)

خارج از پست: نمی‌دونید وقتی گزارشی که در اون رفوزه شدم رو می‌نویسم چه عذابی می‌کشم.

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s