حقیقت ِ راستین؛ برداشت ِ بخشی

حقیقت ِ راستین؛ برداشت ِ بخشی

بگذر ز من ای آشنا
چون از تو من دیگر گذشتم
دیگر تو هم بیگانه شو
چون دیگران با سرگذشتم
می‌خواهم عشقت در دل بمیرد
می‌خواهم تا دیگر در سر یادت پایان گیرد

بخشی از ترانه «عشق تو نمی‌میرد» از شهرام وفایی

با آواز عارف گوش کنید

موسیقی این ترانه با دودوک

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s