انتقاد در اوج جنگ سرد؛ یا در این برهه حساس کنونی و مغلطه

محمد مهدوی‌فر، رزمنده تخریب‌چی و غواص دوران جنگ تحمیلی، در نامه‌ای کنایه‌آمیز به آیت‌الله خامنه‌ای از عدم پاسخگویی مسئولان نظام نسبت به اشتباهاتشان انتقاد کرد. این انتقادها… Read more “انتقاد در اوج جنگ سرد؛ یا در این برهه حساس کنونی و مغلطه”