دلم سوخت…

دلم سوخت…

دلم سوخت واسه احساسی که پای تو هدر کردم
دلم سوخت که تو بودی و اما با تنهایی سر کردم
دلم سوخت واسه قلبی که عاشقونه دست تو دادم
واسه عمری که سوزوندیم ولی باز نرفتی از یادم
دلم سوخت…، دلم سوخت…
ای دل دیگه تنها باش و بسوز
دیگه چشمو به در ندوز
آخه اون دیگه پیشت نمی یاد
رفتش دیگه فکر چشاش نباش
دنبال خنده هاش نباش
اون دلش دیگه تورو نمی خواد
توی خواب و خیالم هنوز دستاتو می گیرم
میدونم که نمی یای، ولی من برات می میرم
همه احساس و قلبم، تو دستای تو گیره
میخوام رهاشم از تو، عشقت از دلم نمیره…

ای دل دیدی تنهات گذاشت و رفت
توی غم هات گذاشت و رفت
آره دوست نداشت و رفت

 

رفتش اما عکساش کنارمه
فقط تنهایی یارمه

ببین توی صدام غمه

 

کلام از بابک جهان بخش و پیام هوشمند

ای دل

با آواز بابک جهان‌بخش گوش کنید

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s