آغاز فصل ِ فون تریر

آغاز فصل ِ فون تریر

از امشب شروع به تماشا و بررسی فیلم‌های فون تریر میکنم. با سه‌گانه اروپا شروع میکنم و بعد با سه‌گانه قلب طلایی، آمریکا و افسردگی ادامه میدم.
برای این موضوع خیلی هیجان دارم. بعد از اون بر میگردم به موج نو تا ترفو و گدار رو بررسی کنم. اگرچه قبلا چند فیلم از اون‌ها دیدم اما می‌خوام دوباره برگردم به سلیقه اصلی سینمایی‌م. بعد تارکوفسکی رو که هر هفت فیلمش رو دیدم مرور میکنم و بعدش برگمان و برسون تا سینمای هنری رو دوباره مزه کرده باشم.
این روزها در دوران ِ سخت با بدشانسی و رفتار نادرست بعضی از مدعیان حقوق بشر که جز حشر حقوق دیگری رو نمی‌شناسند، پای فیلم‌ها هالیودی و سریال‌های آمریکایی گذران ِ پناهندگی می‌کنم، حالا میخوام کمی هدف‌مند و با دقت به تماشای فیلم‌هایی بشینم که ضمن تفریح، در رشد هنری و اعتلای فرهنگی بهم کمک کنه.

 

One thought on “آغاز فصل ِ فون تریر

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s