انسان خالص

انسان خالص

اگر به دنبال خرید انگشتر طلا باشم، چند عامل را مورد نظر قرار می‌دهم. برای من زیبایی مهم است و به دنبال یک انگشتر طلا که زیبا باشد می‌گردم اما عیار طلا نیز اهمیت دارد. وقتی به دنبال یک زیور طلا هستم، چرا خالص‌ترین طلا را پیدا نکنم؟ می‌شود از انگشتر زیبای بدلی تا طلای 14 و یا 18 عیار لذت برد اما برای من قیراتی که در این فلز گران‌بهاست نیز اهمیت چندانی دارد.

حالا بیاییم تصور کنیم برای تشکیل یک رابطه انسانی از جنسی تا عاطفی-جنسی، به دنبال یک فرد زیبا باشیم. خلق شدگی یا خالق ِانسان، زیبایی را در هر صورت پنهان کرده و این ما هستیم که به نسبت میل و درک از زیبایی افراد را انتخاب می‌کنیم اما آیا فرد منتخب زیبایی دارد که فرد دیگر در دنیا نمی‌تواند داشته باشد؟

فکر می‌کنم انسان بودن مانند عیار زر و زیبا بودن، هنرمندی خالق اثر است. شاید شبی با یک بدل زیبا سر کنم اما به دست کردن یک انگشتر تمام قیراتی حس دیگری دارد. اگرچه ممکن است انگشتر زیبای 24 عیار یعنی خلوص ۹۹.۹ هم پیدا شود اما آیا وقتی عمری با آن انگشتر خاطره ساخته شد، می‌شود به راحتی آن را تعویض کرد؟

فکر می‌کنم که هیچ وقت یک انگشتر زیبای 24 عیار از یک بدل نمی‌ترسد.

 

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s