دو شبانه ۲

دو شبانه ۲

هنگامی که دستان مهربانش را به دست می‌گیرم

تنهایی غم‌انگیزاش را در می‌یابم.

اندوهش غروبی دل‌گیر است

در غربت و تنهایی.

از دفتر شعر آیدا، درخت خنجر و خاطره

***

و چشمانت با من گفتند

که فردا روز دیگری‌ست –

آنک چشمانی که خمیرمایه مهر است!

و اینک مهر تو:

نبرد افزاری

تا با تقدیر

خیش پنجه در پنجه کنم

از آیدا در آئینه

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s