Nobahari means new spring

Nobahari means new spring

نامجو را با نو بهاری شناختم و دوست داشتم. نو بهاری برای من ترانه نیست، خاطره نیست، گذشته نیست، نوستالژی نیست، که همه این‌ها هست اما فراتر از این‌هاست. نو بهاری برای من نوجوانی‌ست که معصومانه به حماقت جوانی رسید و تکرار نخواهد شد.

Mohsen Namjoo who called Iranian Bob Dylan is an Iranian singer-songwriter. He mixes Iranian folk music in blues and rock. Namjoo is my favorite singer.

Nederland Blazers Ensemble and Mohsen Namjoo had a concert in Nederland; them live show collected in a album named “Voices from the East.” One of these song is super nostalgic for me. “Nobahari” is part of my teenagehood, and I think it’s the best track in this album.

2 thoughts on “Nobahari means new spring

    1. جواب کامنت فارسی رو تو کامنت انگلیسی دادی.
      برو وبلاگ بزن من بیام برات کامنت بذارم. درباره روزمرگی‌هات بنویس تو ترکیه، در آینده که از این گذرگاه گذشتی برات جالب میشه.

      Like

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s