گزارش تصمیمات ِ لحظه‌ی چهارده (16 و آخر)

آخرین روز از ماه آگوست پنج تصمیم گرفتم که از چند ساعت بعد وقتی وارد سپتامبر شدیم، اجرا کردم. در بعضی از اون‌ها موفق بودم و در بعضی دیگه شکست خوردم. امروز مهمون داشتم که سیگارشو جا گذاشت، پال‌مال‌ ِ آبی، همون سیگاری که می‌کشیدم. بهترین و بزرگ‌ترین تصمیم زندگیم دقیقا همین ترک سیگار بود و امروز…

گزارش تصمیمات ِ لحظه‌ی 14 (15)

یک ماه و ده روز از آخرین گزارشم می‌گذره و مشخصه در این مدت اتفاق ویژه‌ای نیافتاده که شوقی برای گزارش کردن اون داشته باشم اما امروز یک احساس خیلی خوب از یکی از تصمیمات لحظه‌ی چهارده داشتم، از ترک ِ سیگارم. یکی دیگر از دوستانم در دنیزلی سیگار رو البته نه به شکل ِ لب نمی‌زنم…

گزارش تصمیمات ِ لحظه‌ی 14 (13 و 14)

سه ماه از تصمیات لحظه چهارده گذشته و گزارش‌ها هر دو هفته یک بار شبیه هم شده. متاسفانه در دو هفته گذشته زبان نخواندم، ورزش نکردم و سه فیلم بیشتر ندیدم. تنها رخداد خوب، خواندن بیش از ده ساعت کتاب و کتابچه بود. در دو هفته آینده نیز مجبورم چند گزارش، مقاله و کتاب و…