2800کیلومتر

– هدف های تو خیلی بالاتر از سوپر مارکت زدنه لعنت به هدفی که توش دوری و دل‌تنگی از توست. من دلم یه زندگی ساده می‌خواد. یه مغازه بزنم و یه خونه بگیرم. هر وقت کلاس نداری بیای پیشم و با هم یه قلیونی بزینم. شب ها هم کر کره رو بکشم و مست شیم…